DLOUHODOBÁ SPOLUPRÁCE


Cena 3 000 Kč ZA MĚSÍC

Popis služby

  • SPOLUPRÁCE MINIMÁLNĚ 4 MĚSÍCE
  • tréninkový plán
  • úprava jídelníčku
  • jednou za 14 dní trénink, konzultace, pózování (U ZÁVODNÍKŮ)
  • dle potřeby úprava tréninkového plánu a stravy
  • způsob platby dle smluveného počtu měsíců a následné domluvy

Podmínky spolupráce

Vzhledem k podstatě této služby, a sice neúplnému dozoru při cvičení, si vyhrazuji právo přijímat či nepřijímat klienty dle vlastního rozhodnutí ve spojitosti s touto službou. Je to z důvodu Vašeho bezpečí, že mnou navržený trénink bude prováděn bez technických chyb a risku trvalého poškození Vašeho pohybového aparátu. Tato spolupráce je tedy vhodná při nejmenším pro pokročilé cvičence apod.


PROČ VYUŽÍT DLOUHODOBOU SPOLUPRÁCI?

Každý z nás je originál, tak by se k němu mělo také přistupovat. Na některého zabírá to či ono, na některého zase úplný opak. Nedá se s jistotou říci, co opravdu funguje na 100% a co jednoznačně zabere na daný cíl.

Mým cílem je snažit se pomoci lidem v tom, jak se zlepšit a dosáhnout touhy po dokonalém těle. Každý má jinou představu o dokonalém těle, proto je těžké říci, či je to štíhlost, vypracovanost, kulaté tvary apod. Častokrát poslouchám o pochybnostech či nedůvěře k sobě samému. V málo případech je to nedostatečná vůle. Jsou to slova jako „Mně to prostě nejde“, „Máme to v rodině“, „Tohle nedám“, „Takhle nikdy nebudu vypadat“.

Proč bychom měli dovolit, aby se tato slova naplnila?! Pokud nebudeme věřit sami sobě, kdo jiný nám má věřit? Víra má obrovskou moc a dokáže nás posunout kamkoli my jí dovolíme.

Mnoho lidí potřebuje pouze popostrčit, ukázat první krůčky, kterými se dá ubírat a posouvat, z čehož vzniká právě ona motivace, která nás posouvá dopředu. Bohužel výrazná změna se neprojeví v řádů dnů ani týdnů, nýbrž až měsíců. A právě kvůli netrpělivosti se lidé přestanou snažit. I když naše lidská touha a víra dokáže mnoho, je důležité si uvědomit, že žádná změna se neděje ze dne na den a je tedy velmi podstatné si zvolit raději menší cíl.

Spolupráce nekončí ani nezačíná vytvořením správného tipu zdravého jídelníčku na míru, není to ani vytvoření tréninkového plánu či pouze zapojení alespoň nějakého pohybu. Spolupráce se zejména týká přenastavení životního stylu na zdravou verzi pohybu cvičení, zdravého stravování, ale především trénování trpělivosti a obzvlášť motivace, která se častokrát vytrácí prvním nezdarem nebo klopýtnutím na této cestě. Klientům se snažím být oporou ve dne i v noci a snažím se s nimi krůček po krůčku dosáhnout daného cíle.